Fyzické osoby:

 • Občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • Vodičský preukaz sk. B, platný minimálne 1 rok
 • Požadovaný vek vodiča je podľa druhu vozidla, minimálne však 20 rokov

Právnické osoby:

 • Výpis z obchodného registra
 • Občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
 • Plná moc od štatutárneho zástupcu v prípade podpisu zmluvy inou osobou

Platobné podmienky:

 • Nájom a finančná zábezpeka je splatná pred prevzatím vozidla v hotovosti alebo vkladom na účet. Finančná zábezpeka kryje spoluúčasť 5% výšky škody, minimálne však 166 eur. Pri vrátení nepoškodeného, dotankovaného a čistého vozidla Vám bude celá suma zábezpeky vrátená.
 • Právnické osoby s uzavretou rámcovou zmluvou finančnú zábezpeku v prípade dohody neskladajú

Ceny prenájmu:

 • Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň - tj. 24 hodín od prevzatia vozidla
 • V prípade prekročenia tejto doby o viac ako 90 minút sa účtuje ďalší plný deň prenájmu
 • Informácie o víkendových, denných, viacdenných a mesačných prenájmoch nájdete v cenníku

Cena za prenájom je vrátane:

 • Havarijné poistenie pre SR a Európu
 • Povinné zmluvné poistenie
 • Plný servis (pravidelná údržba vozidla)
 • Pneumatiky podľa ročného obdobia
 • Diaľničná známka v rámci SR.

Technická porucha alebo dopravná nehoda:

 • Pri akýchkoľvek otázkach, technickom probléme alebo dopravnej nehode nás ihneď kontaktujte na tel. čísle: +421-911-531-480
 • V prípade dopravnej nehody je nutné privolať aj dopravnú políciu a zapísať si údaje o ďalších účastníkoch dopravnej nehody

Cesta do zahraničia:

 • Vstup do krajín EU je povolený
 • Vstup s prenajatým vozidlom nie je povolený do krajín: Albánsko, Srbsko, Čierna Hora, Ukrajina, bývalé štáty ZSSR, bývalé štáty Juhoslávie s výnimkou Slovinska a Chorvátska
 • Diaľničné a cestné poplatky v zahraničí si plne hradí nájomca vozidla

Čistenie vozidla:

 • Vozidlá sú odovzdávané vyčistené a umyté
 • Všetky vozidlá sú nefajčiarske
 • V prípade vrátenia nadmerne znečisteného vozidla / cigaretový zápach, účtujeme zmluvnú pokutu 165 EUR

Pristavenie VOZIDLA MIMO pobočiek:

 • V prípade požiadavky zabezpečíme pristavenie (alebo prevzatie) vozidla aj mimo pobočiek (napr. na letiskách)

 

Stiahnuť kompletné Všeobecné obchodné podmienky
Stiahnuť Podmienky spracovania osobných údajov a informácií pri prenájme